Blog -

LEARN TO CONTROL YOUR MONEY, DONT LET IT CONTROL YOU

Lagi nyo ba itong naririnig sa mga tao o kaibigan – “Money is the root of all evil.” Mali ang kasabihan na ito dahil ang talagang kasabihan na ito ay sinabi na “For the love of money is the root of all evil (Timothy 6:10).”
Money o ang pera ay isang “amoral being” na ang ibig sabihin ay neutral sa morality at ang magdetermine kung masama o mabuti ito ay kung paano ito ginamit ng tao o paano ito pinahalagahan. Ang money o pera ay mahalaga sa ating society at ito ay parte na ng buhay ng tao ngunit hindi ito ang buong buhay ng tao.
Marami nagsasabi diyan na mas mahalaga ang pag-ibig kesa sa pera ngunit ang ganitong comparison ay mali. Ganitong comparison ang ginagamit ng mga taong ayaw mag-manage ng kanyang pera dahil hindi mo sila dapat ikukumpara dahil magka-iba sila ngunit parehong importante sa buhay natin. Money is extremely important in the areas in which it works and extremely unimportant in the areas in which it doesnt. Hindi makakabili ang pera ng pag-ibig ngunit hindi naman makakapagpatayo ng hospital dahil sa pag-ibig lamang.
Marami ang napapahamak sa paggamit ng pera dahil they let money control their life. To be financially free and happy, kailangan natin na matutong magmanage ng pera and not the otherway around. Hindi dapat natin sabihin na “saka na lang ako mag-manage ng pera ko kung malaki na” o “konti naman ang pera ako, ano pang i-mamanage ko?”.
Mali ang attitude na isantabi ang pagmanage ng pera. Wala yan sa laki o liit ng pera na hawak mo, ang importante sa buhay ay magkaroon ng habit kung paano ang tamang paghawak ng pera. Hindi ka magkakaroon ng malaking pera kung hindi ka marunong humawak ng maliit at hanggat hindi mo ito pinapakita ng maayos sa maliit na perang hawak mo ay hindi darating sa iyo ang opportunity na humawak ng malaking pera. Ang pag-manage ng pera ay dapat meron ding balance kung saan meron kang na-save at meron din para naman sa iyong kasiyahan. In short, huwag mong gawing Diyos ang pera, gamitin mo ito upang maging maayos ang buhay mo at maging masaya.
Ayon kay T. Harv Eker ng The Secrets of the Millionaire Mind, like attracts like, money attracts money. Kung kaya ang tip niya para maging financially free at makaalis sa kahirapan ay to open a “financial freedom bank account” kung saan 10% ng iyong income ay ipunin mo upang magamit mo na pambili ng assets para sa iyong passive income. Ang passive income ay mga property na kumikita kahit hindi mo ito pinagtratrabahuhan katulad ng “paupahang partment”, “mutual funds”, etc. Ito ay hindi ginagastos kundi ito ay patuloy na iniinvest kasama ang mga income nito upang lumaki ng lumaki.
Dapat mo ring ibalanse ang paggamit mo ng pera sa pamamagitan ng pagkakaroon ng “play account” na 10% ng iyong income kung saan dito mo kukunin ang pampersonal na kasiyahan at luxury upang mabalanse ang paggamit ng pera. Ang pera na ito ay dapat gamitin mo na makaramdam ka na ikaw ay isang mayaman, its a reward for your effort.
Ang natitirang pera ay dapat hatiin para sa long term savings (10%) para may sigurado kang ipon, education (10%) dahil kailangan mo ng patuloy na pag-aaral sa sarili, neccessities in life o pangangailangan mo (50%) at ang natitira ay para sa pag-share mo sa kapwa mo (10%). Managing our money properly gives us confidence and it enhances our happiness, relationships and health.
REMEMBER THAT ITS NOT IN THE AMOUNT OF MONEY THAT YOU HOLD THAT MATTERS, WHAT IS IMPORTANT IS YOU HABIT OF MANAGING YOUR MONEY PROPERLY.


Laissez un commentaire

Veuillez noter que les commentaires doivent être approuvés avant d'être affichés

Related Posts

THE SOLUTION WHEN YOU'RE CONFUSED
These days I was so confused. It's like I don't know which step I should take since I don't exactly know where the wa...
Read More
IT'S JUST YOUR FEELING!
Do you know what's a real problem with this world? It's not from outside. It's from inside. A problem is not a proble...
Read More
Courage and Journey
"Courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something else is more important than fear. The bra...
Read More
Deep Down We Know
Deep down we all know life is not easy. Deep down we know it's impossible for everything to go just the way we want i...
Read More